Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Roadschow 2018 tento rok aj na našej škole

Naša škola sa tento rok zapojila do súťaže Roadschow 2018- súťaže  o naljepší podnikateľský projekt  žiakov stredných škôl.  Termín inštruktážnej prednášky prednášky  od  predstaviteľov Úradu vlády SR prebehne na našej škole a to dňa 10.10.2018 o 12:00.

Úrad vlády bude od 1. októbra realizovať v 16 mestách Slovenska na stredných školách Roadshow 2018. Táto aktivita bude informačnou a súťažnou formou približovať aktuálnu problematiku a možnosti čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Kampaň je určená pre cieľovú skupinu stredoškolskej mládeže (študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl).

 

Roadshow 2018  po stredných školách, sa formou infostretnutia/ prednášky v trvaní 90 minút (2 vyučovacie hodiny) zameria na predstavenie pomoci z európskych štrukturálnych fondov, predstavenie operačných programov, diskusiu na tému pôsobenia a nášho členstva v EÚ – jeho benefitov, predstavenie spôsobu vytvárania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú samostatnú tvorbu projektu simulovanej výzvy - súťažná časť. Predmetom súťaže je vypracovanie "projektových zámerov" na čerpanie prostriedkov z EŠIF. Školy vytvoria minimálne jedno družstvo (maximálne 3) v počte 4 žiakov.

Najlepšie práce budú vyhodnotené a odmenené cenami, ktoré sú pre účastníkov a samotné školy veľmi atraktívne. Výhry budú rozdelené podľa poradia, v akom sa účastníci súťaže umiestnia:

Pre školy :

1.    cena-  Tovar v hodnote 10.000,-

2.    cena-  Tovar v hodnote  8.000,-

3.    cena-  Tovar v hodnote  6.000,-

 

Každý člen víťazného tímu:

1.    cena- Smart Tv 4K Ultra

2.    cena - Notebook  a balík Microsoft Office 2016

3.    cena- Tablet

Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaISIC kartyaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos Granada