Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Prospechové štipendium pre najlepších študentov

Súkromná stredná odborná škola na konci školského roka   v I., II., III. ročníku vyhodnotí vždy dvoch najlepších žiakov v každom ročníku. Hodnotenie pozostáva z prospechu žiaka počas školského roka a dochádzky do školy. Najlepší vyhodnotení žiaci budú odmenení prospechovým štipendiom sumou 100,- eur pre jedného žiaka. Prospechové štipendium bude žiakom vyplatené osobne pri odovzdávaní koncoročného vysvedčenia.

Partneri

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos Granada
PortasContinental ZvolenSSUŠ ZvolenCargo Zvolen