Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Novinky

Jazykovo-poznávací pobyt v Londýne

Vedenie školy vybralo podľa vopred stanovených kritérií študentov, ktorí sa zúčastnia  jazykovo -poznávacom pobyte v Londýne. Zriaďovateľ...

Príjemné prežitie letných prázdnin

Prajeme všetkým študentom aj učiteľom školy príjemné prežitie letných prázdnin. Našim želaním je aby ste si oddýchli, načerpali veľa nových síl, a...

Seminár kritického myslenia pre žiakov aj učiteľov školy

Žiaci a učitelia sa spoločne zúčastnili na workshope kritického myslenia, ktorý organizovali Mgr. Szilvasi a Ing. Necpálová.

Seminár kritického myslenia v Novom Smokovci

Naši učitelia Mgr. Szilvasi a Ing. Necpálová sa zúčastnili na workshope kritického myslenia v Novom Smokovci.
Workshop organizoval...

Súťaž v učtovnom programe Omega

Súťaž v programe OMEGA je zameraná na riešenie súvislého príkladu z účtovníctva (riešenie prípadov v oblasti obstarania materiálu, majetku, ...

Vzdelávanie učiteľov

Naši učitelia sa prihlásili na inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných odborných škôl, ktoré organizuje...

NAJ ŠTUDENT

Dvaja najlepší žiaci v každom ročníku, ktorí dosiahnu na konci školského roka 2018/2019 najlepšie štúdijné výsledky, dochádzku a...