Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Duálne vzdelávanie- postup pri podavani žiadosti

Informácie pre záujemcov o štúdium v systéme "Duálneho vzdelávania" nájdete v odkaze nižšie. Informácie o spôsobe prihlásenia nájdete v sekcii "Prijímacie konanie 2020/2021".  V školskom roku 2020/2021 má škola uzatvorenú zmluvu s nasledovnými organizáciami:
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1,Zvolen        6 žiakov
Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 2525/22, Zvolen                                                        2 žiaci
Creefox – marketingová agentúra,  Lazovná 3,  Banská Bystrica                                              2 žiaci
Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore 6341 M škola podnikania na našej škole a má záujem o duálne vzdelávanie, pripojí k prihláške aj "Potvrdenie od zamestnávateľa pre školu". "Potvrdenie od zamestnávateľa pre školu" /s ktorým má škola uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní/ si môžete stiahnuť nižšie- č. 322/, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v škole počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod..  V prípade nejasností získate viac informácií na tel. čísle 0908 969 859.


Partneri

Continental Zvolen - partner duálneho vzdelávaniaPortas s.r.o.-partner duálneho vzdelávaniaSSUŠ Zvolen- partner duálneho vzdelávaniaDuálne vzelávanieC.S Cargo Slovakia
Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos GranadaISIC karty