Načítavam...

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen
zriaďovateľ
0908-969 859
vedenie školy
045-533 24 18
0948-132 113

Duálne vzdelávanie na našej škole- pre záujemcov o štúdium na našej škole

Naša škola podpísala zmluvu o spolupráci v Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/a Republikovou úniou zamestnávateľov. Na budúci školský rok máme   pripravené zmluvy s dvomi zamestnávateľmi v meste Zvolen. Čiže prví žiaci sa môžu do tohto atraktívneho systému výučby zapojiť od začiatku budúceho školského roku. O podrobnostiach možnosti štúdia v duálnom vzdelávaní budeme na našej stránke včas podrobne informovať.
Zamestnávateľ bude poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie v študijnom odbore 6341 M škola podnikania  - výsledkom praktického vzdelávania u zamestnávateľa počas všetkých 4 rokov štúdia bude pracovné uplatnenie žiaka priamo u zamestnávateľa a získanie praktických zručností a znalostí. Nižšie sú uvedené firmy s ktorými máme podpísané zmluvy, resp. zmluvy sú pripravené na podpis. Zapojenie do duálneho vzdelávanie nie je povinnosť, ale možnosť.

Portas Hundai, Rákoš 8818/20, Zvolen  už je podpísaná zmluva

 Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen už je podpísaná zmluva

 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentálu 8950/1, Zvolen  už sa chystá na podpis

C.S.CARGO Slovakia a.s. | Mliekarenská 10 | 824 92  Bratislava 

Pobočka: areál ODC Pivovary Topvar | Môťovská cesta 9098 | 960 01  Zvolen      už sa chystá na podpis

 GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  962 33 Budča už sa chystá na podpis

Partneri

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaaSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchPortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.E-twinningEuroproyectos Granada
PortasContinental ZvolenSSUŠ ZvolenCargo Zvolen