*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Fotogaléria

Budova školy
Posedenie Vianoce 2010
Futbalový turnaj 2010/2011
Bratislava-výlet 2010/2011
Branné cvičenie- september 2011
Budapešť 2011-október 2011
Prezentácia cvičnej firmy
Mikuláš 2011
Vianočné posedenie
Veľtrh cvičných firiem 2012
Prednáška 3.5. 2012
Cvičná firma-predajná akcia- máj 2012
Maturity 2012
Exkurzia v knižnici 2012
Stužková - november 2012
Prezentácia v OC Európa 2013
Veľtrh Cvičných firiem 2013
Maturity2013
Maturita 2013- ústna
Branné cvičenie- september 2013
Leonardo da Vinci-Stáž Portsmouth- Veľká Británia 2013
Kabu2013
Deň otvorených dveri-november 2013
Stolnotenisový turnaj
OC Európa- marec 2014
Maturita2014
Maturuta 2014-Zvolensky zamok
Nemaj v paži
Exkurzia do Kremnice
Stužková 2014
OC Európa 2015
Erasmus plus-Milano-Taliansko 2015
Melissa 2015
Maturity 2015
Interaktívna tabula2015
Branne 2015
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2015.
Lyžiarsky výcvik-Skalka 2016
Veltrh cvič. firiem- Žiar nad Hronom- 2016
Maturanti 2016
Kožaz2016
Medz. veľtrh cvič. firiem- 2016
Aktiv/iz/uj sa 2x-18.11.2016
Ocenenie žiakov- november 2016
Erasmus plus -Granada- Španielsko 2016
Stužková 2016
Veľtrh cvičných firiem-Poprad-január 2017
Londýn- marec 2017
Cvičná firma WOOD ART -Žiar nad Hronom 2017
Rozlúčka maturantov 2017
KOŽAZ-september 2017
Budapešť - október 2017
Oswiecim- november 2017
Beseda-Drogy cesta nikam
Burza stredných škôl Žiar nad Hronom
Vianočne trhy- Viedeň-2017
Veľtrh cvičných firiem Šaľa- február 2017
Lyžiarsky-Biele Vody
Londýn 2018
Veľtrh cvičných firiem Žiar nad Hronom- marec 2018